Posredujem u prodaji nekretnina, najviše stanova, u Banja Luci. Radim za agenciju Remax. Imamo veliki broj klijenata i visok procenat realizacije. 

Niko ne prodaje više nekretnina od nas.