Vršimo usluge prevođenja i lektorisanja svih vrsta tekstova sa njemačkog jezika na srpski/bosanski/hrvatski jezik i obrnuto.

 

Dugogodišnje iskustvo u prevođenju, kako u Austriji i Njemačkoj tako i u Bosni i Hercegovini.

 

 Prevodi od strane ovlaštenog stalnog sudskog tumača za njemački jezik (sa ovjerom).

 

Organizujemo kurseve njemačkog jezika, od A1 do C2 nivoa. Rad je "jedan na jedan" sa profesorom. Obezbjeđena priprema za polaganje ispita na Goethe ili Ösd Institutu.

Dolazak profesora na adresu učenika.

 

Telefon: 063/86 - 76 - 96