BTS Computers doo 
Osnovna djelatnost, prodaja, implementacija i odrzavanje poslovno-informacionih sistema

* BILLANS
* PANHTEON

* prodaja i odrzavanje fiskalnih sistema u FBiH
(tring, mikroelektronika, nsc, kimtec, erp)

* prodaja i odrzavanje racunarske opreme, kao i projektovanje i odrzavanje LAN i WAN mreza.

Iza BTS-a stoji tim mladih strucnjaka, koji raspolaze obimnim znanjem i iskustvom na podrucju savremenih IT tehnologija..

Glavni rezultat naseg visegodisnjeg rada i iskustva su nasi zadovoljni korisnici.

TELEFON : 033 922 114

FISKALIZACIJA 

Da biste izvrsili svoju Zakonsku obavezu potrebno je da uradite sljedece:
1. Obratite se BTS ovlaštenom serviseru/distributeru
2. Zajedno sa nama izaberite fiskalne uredjaje prema Vasim potrebama (fiskalna kasa ili fiskalna kasa/štampac ili fiskalni stampac)
3. Popunite obrazac za inicijalnu fiskalizaciju
4. Potpišite ugovore o kupoprodaji i servisiranju.

Na taj nacin mozete potvrditi kontrolama i inspekcijama koje su najavljene  da ste ispunili svoju Zakonsku obavezu.

Koje uredjaje izabrati ?
Cesto se stvara privid da su neki uredjaji jeftiniji ili skuplji od ostalih.
MI naglasavamo da je bitniji odnos onoga sta cete dobiti za cijenu koju platite, nego li sama cijena.
Trazite cjenovnik rezervnih dijelova uredjaja. Cijene rezervnih dijelova i usluga servisa nakon garantnog roku su visoke. Recimo samo da, kada biste zamjenili kompletan uredjaj sa rezervnim djelovima da bi Vas on izašao 10 puta skuplje nego uredjaj prilikom same kupovine !
Iz tih razloga vecina nasih fiskalnih uredjaja ima 2 godine garancije !

Koji servis odabrati ?
Vodite racuna o izboru servisa. Gledajte da su to firme koje mogu garantirati sigurno servisiranje Vasih uredjaja. Obratite paznju na dosadasnju trzisnu prisutnost servisa, kadrovsku i tehnicku opremljenost, blizinu.

Kakav ugovor o servisiranju odabrati ?
Definitivno, ugovor o pausalnom odrzavanju/servisiranju. Na ovaj nacin cete moci planirati troskove odrzavanja sistema. Servis ima Zakonsku obavezu da Vam uredjaje servisira, ali jako je bitno koji odziv od njih ocekujete. Znajte da svako servisiranje uredjaja znaci da cete racune morati pisati RUCNO i da te iste racune poslije MORATE unijeti u fiskalne kase, što je dupli posao. Takodjer, veci broj servisiranja uredjaja znaci i sumnju Poreske Uprave i mogucnost slanja inspekcijskih kontrola, obzirom da se svi podaci o servisiranjima prenose na server porezne uprave.

PRAVNI OSNOV

Zakon o fiskalnim sistemima(„Službene novine Federacije BiH”,br. 81/09) primjenjuje se od 01. 01. 2010. godine.

Pravilnik o vrstama fiskalnih uredjaja, tehnickim i funkcionalnim karakteristikama dijelova fiskalnih sistema, vrstama servisiranja i resetiranja i oznakama dijelova fiskalnih sistema

Ministarstvo ce posebnim aktom propisati dinamiku provo?enja ovog zakona i na osnovu toga obavještavati svaku izabranu grupu obveznika o planiranom postupku kontrole najmanje 30 dana prije postupka kontrole za tu grupu obveznika.

Nadzor nad provo?enjem ovog Zakona kao i kontrolu instaliranih sistema obavlja Federalno ministarstvo finansija putem Komisije koju imenuje Ministar FMF, Porezne uprave FBiH, Federalne uprave za inspekcijske poslove i drugih organa propisanih Zakonom

STA SE UREDJUJE ZAKONOM O FISKALIZACIJI

evidentiranje i kontrola prometa putem fiskalnih sistema;

dijelovi, tehničke i funkcionalne osobine fiskalnih sistema,tj. fiskalnih uređaja (fiskalne kase/štampaći ili drugi fiskalni uređaji), terminala, softverskih aplikaciaj i ostalih fiskalnih proizvoda;

fiskalni dokumenti; stavljanje u promet fiskalnih sistema; fiskalizacija fiskalnih sistema; evidentiranje, storniranje i reklamiranje prometa; servisiranje fiskalnih sistema; kontrola fiskalnih uređaja i fiskalnih proizvoda; kontrola evidentiranja prometa preko fiskalnih uređaja; kontrola ovlaštenih servisa i ovlaštenih servisera; ovlaštenja za donošenje podzakonskih akata i kaznene odredbe.

DEFINICIJE POJMOVA

FISKALIZACIJA – postupak stavljanja fiskalnog ure?aja u funkciju evidentiranja prometa,odnosno fiskalnog sistema u funkciju fiskalnog prometa.

FISKALNI PROIZVODI – posebni proizvodi u koje spadaju: fiskalni uredaji( fiskalna kasa/ štampac ili drugi uredaji), terminal, softwareske aplikacije i drugi proizvodi definisani Pravilnikom pomocu kojih se evidentiraju promet robe i usluga.

FISKALNI SISTEM- predstavlja kombinaciju fiskalnih proizvoda definisanih Zakonom

FISKALNA KASA/ ŠTAMPAČ za registrovanje prometa dobara i usluga unesenih u njenu bazu podataka o dobrima i uslugama koji se na propisani na?in saopštavaju kupcu dobara odnosno usluga (klijentu) uz istovremeno evidentiranje na kontrolnoj traci ili drugom mediju fiskalne kase ili drugom fiskalnom uredaju, njihovo periodicno evidentiranje u fiskalnoj memoriji fiskalne kase/ štampaca ili drugog fiskalnog uredaja kao i formiranje drugih odštampanih fiskalnih dokumenata

TERMINAL- uredjaj za daljinsko ocitavanje podataka iz fiskalnog uredjaja koji osigurava dvosmjernu komunikaciju sa fiskalnim ure?djajem i bežicnu dvosmjernu komunikaciju sa sreverom Porezne uprave FBiH, cime omogu?ava zadavanje komandi od servera Porezne uprave, o?itavanje podataka iz fiskalnog uređaja i prenos tih podataka do srevera Porezne uprave FBiH.

KO JE OBAVEZAN DA IMA FISKALNI UREDJAJ

Obavezu evidentiranja svakog pojedinacno ostvarenog prometa preko fiskalnih uređaj

nezavisno od načina plaćanja (gotovina, ček, kartica, virman i slično) ima svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet dobara, odnosno za pružanje usluga klijentima (lice koje kupuje dobro, odnosno koristi uslugu):

pravno lice koje je po važe?im propisima registrovano za obavljanje određene privredne i druge zakonom propisane djelatnosti

poduzetnik koji je kod nadležnog organa registrovan za obavljanje samostalne privredne i druge zakonom propisane djelatnosti

KO NIJE OBAVEZAN DA IMA FISKALNI UREDJAJ

samostalni poljoprivredni proizvodjac, u slucaju prodaje vlastitih poljoprivrednih proizvoda na pijacnim tezgama i porodicnom poljoprivrednom gazdinstvu, vlasnik samostalne zanatske radnje, u slucaju prodaje vlastitih proizvoda umjetnickog i starog zanatstva domace radinosti na pijacnim tezgama i sličnim objektima, banke i osiguravajuca društva, energetska, komunalna, telekomunikacijska i druga preduzeća koja naknadu za prodatu robu, odnosno pružene usluge naplacuju ispostavljanjem racuna o obra?unu potrošnje preko mjernih instrumenata (elektricna energija, gas, grijanje, voda, telefon i dr.), obavezno socijalno osiguranje, djelatnost vjerskih organizacija, umjetnicko i književno stvaralaštvo i scenska umjetnost, rad umjetni?kih ustanova, djelatnost biblioteka, djelatnost arhiva, djelatnost muzeja, prodaja preko automata, djelatnost cistaca cipela i nosaca, djelatnosti obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje i visoko), lica koja se bave navedenim djelatnostima ukoliko obavljaju djelatnosti koje nisu obuhva?ene obavezom evidentiranja prometa preko fiskalnog ure?aja,  Lica koja su izuzeta od obaveze evidentiranja prometa putem fiskalnih kasa, a istovremeno obavljaju djelatnosti koje nisu izuzete, dužna su svaki pojedina?ni promet prilikom obavljanja tih djelatnosti registrovati preko fiskalnih ure?aja, kao i prenijeti podatke preko terminala do servera Porezne uprave.

ISTICANJE OBAVJEŠTENJA

Obveznik je dužan na vidnom mjestu istaci obavještenje o:

obavezi izdavanja odštampanog i pisanog fiskalnog i reklamiranog racuna od strane obveznika; obavezi uzimanja odštampanog i pisanog fiskalnog i reklamiranog računa od strane klijenta; pravu klijenta da kupljenu robu, odnosno izvršene usluge ne plati obvezniku ako mu obveznik ne izda odštampani ili pisani fiskalni račun; pravu klijenta da reklamiranu robu uzme natrag poslije isplate klijentu ako mu obveznik ne izda odštampani ili pisani reklamni račun.