Fahrudin Halilović završava master studije na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu, smjer Računarstvo i informatika. Na istom fakultetu radi i kao demonstrator na predmetima Osnove Racunarstva i Tehnike Programiranja od 2010. godine. Programiranjem se bavi već dugi niz godina. Trenutno je zaposlen kao Full Stack Developer u Snowfall kompaniji i drzi predavanja iz programiranja za djecu i odrasle u Academy387. Sa predavačkim iskustvom i znanjem koje posjeduje iz mnogih programskih jezika jedan je od rijetkih kojima polazi za rukom da svoje znanje prenese na druge.