Internet marketing

 

Pod pojmom "Internet marketinške kampanje" podrazumjevamo objedinjen proces istraživanja i kreiranja strategije Internet nastupa u odnosu na željene ciljeve.

Dobra strategija online nastupa može dati vrhunske rezultate koji u odnosu na utrošeni budžet mogu da budu i znatno uspešniji od klasičnih vidova marketinga.

Bilo da posjedujete postojeći Internet biznis koji želite da učinite profitabilnijim, ili poslujete na tradicionalan način, a uviđate da Vam je potrebna strategija nastupa na Internetu ili ipak samo imate ideju da započnete Internet biznis – slobono se obratitete.

Integrisanje strategija online nastupa

 

Ono što čini sinergijski efekat jedne kampanje na Internetu je integracija svih vidova online oglašavanja u jednu sveobuhvatnu strategiju nastupa, koja će doprijeti do ciljne grupe, bez obzira na to gdje provode vreme na Internetu.

Integrisana strategija online nastupa podrazumijeva kombinaciju korišćenja socijalnih mrežaGoogle servisa i Newsletter alata u pojedinačnoj mjeri koja odgovara ponašanju ciljne grupe, do čega se dolazi početnim istraživanjem.

Poslije istraživanja ciljne grupe, pristupa se određivanju njihovih potreba i kreiranju strategije nastupa po kojoj ih nećemo "napasti" reklamom, već ćemo im prvo dati korisne informacije i zanimljivosti, koje će im pomoći da se opredijele za ono što im nudimo.

 

Oglašavanje i reklamiranje na Internetu

 

Oglašavanje na Internetu predstavlja skup strategija i tehnika koje koriste Internet kao kanal poslovne komunikacije za podršku ostvarivanja generalnih marketinških ciljeva organizacije ili preduzeća.

Reklamiranje na Internetu koristi principe koje nudi direktni marketing oslonjen na rast i razvoj telekomunikacija i informatičku tehnologiju.

Internet oglašavanje i reklamiranje su zapravo interaktivni direktni marketing. Ova vrsta marketinga obuhvata, kako kreativni, tako i tehnički aspekt Interneta, uključujući dizajn, razvoj, reklame i marketing u konvencijalnom smislu reči.

Duboka i precizna fragmentacija tržišta koju omogućava Internet oglašavanje, a čiji je ishod „jedan čovek — jedan segment", omogućava prelazak sa masovnog na mikromarketing.