Instrukcije iz sledećih predmeta:

1. Matematika – osnovna i srednja škola

2. Fizika – osnovna škola 

 

Instukcije rade studenti Mašinskog i Prirodno-matematičkog fakulteta. 

 

Cijena:

1 čas (60 minuta) – 10 km

U slučaju većeg broja časova, cijena po dogovoru.

 

Broj telefona:

066 161 817 - Nebojša, Dragana

 

Banja Luka