Odvoz otpada

Datum objave

11.11.2016 13:31

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Smeće/šut, Stari namještaj/bijela tehnika, Ostalo: čišćenje šupe,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno obaviti čišćenje i odvoz otpada iz šupe (ostaci starog neupotrebljivog namještaja, polovnog parketa, nešto starog željeza i ostalog otpada... lokacija Gladno Polje - Rakovica.