Razvoj softvera

Datum objave

07.09.2017 01:29

U kojem jeziku želite da softwer bude napravljen?

Java,

Koja vrsta platforme?

Windows,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja dodatna usluga Vam je potrebna?

Implementiranje, Održavanje,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koja vrsta projekta je u pitanju?

Web interfejs,