Prevodilac njemačkog jezika

Datum objave

02.12.2017 13:22

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Korigovanje teksta

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Naučni

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo: 80

Kada Vam treba odabrana usluga?

21-04-2018