Profesionalni fotograf

Datum objave

11.04.2018 13:56

Za koju vrstu događaja Vam je potreban fotograf?

Vjenčanje

Koliko gostiju / zvanica će prisustvovati događaju?

Manje od 25

Da li je Vaš događaj na otvorenom ili u zatvorenom prostoru?

U zatvorenom prostoru

U kojem formatu želite Vaše fotografije?

Digitalnom formatu,

Da li će biti potrebna i obrada fotografija?

Da

Molimo upišite u kojem vremenskom periodu će Vam biti potrebna usluga

14.04.2018, Sarajevo. U periodu od 12h do 18h.

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Radi se o općinskom i šerijatskom vječanju, te svadbenom ručku.