Odvoz otpada

Datum objave

28.04.2018 16:06

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potrebno je iznošenje i odvoz otpada,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

Nisam siguran/na,

Kada vam treba odabrana usluga?

Odabran datum: 29-4-2018,

Imate dodati još neke informacije?

,

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Stari namještaj/bijela tehnika,