Instalacija krovnih konstrukcija

Datum objave

26.05.2018 19:51

Od kojeg materijala je krov?

Crijep,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća,

Imate dodati još neke informacije?

85m2 krova za uraditi,

Koliko je približno velika površina za postavljanje krova?

50 - 100 m2,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi potreban materijal i dijelove,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,