Prijevoz putnika

Datum objave

16.10.2018 12:08

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Manje od 5 putnika

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

dan

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Automobil

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

Livno, po dogovoru

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Sarajevo, Dobrinja

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

po dogovoru

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

17-10-2018