Stolarski radovi

Datum objave

07.11.2018 12:19

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada

Na kojem predmetu je potreban rad?

Ostalo: Drveni kabinet (kutija),

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi potreban materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je napraviti 4 drvene kutije (entomoloski kabinet) od punog drveta. Ako prihvatite posao obezbjedjeni su detaljni crtezi i uputstva. Na web adresi ispod imate primjer kako bi otprilike trebalo izgledati https://www.google.ba/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.preservationequipment.com%2Fimagecache%2F53f2f20a-74bb-4084-8144-a97400c7c4df_1000x694.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.preservationequipment.com%2FCatalogue%2FArchival-Storage%2FRacking%2FEntomology-Trays-501-7402&docid=ZzhcknnSC3pIAM&tbnid=54sH1pf5ho7wKM%3A&vet=10ahUKEwj26cDJjcLeAhVsoYsKHVabA0gQMwhAKAEwAQ..i&w=1000&h=694&itg=1&bih=1009&biw=1920&q=entomology%20tray&ved=0ahUKEwj26cDJjcLeAhVsoYsKHVabA0gQMwhAKAEwAQ&iact=mrc&uact=8