Usluga masaže

Datum objave

09.12.2018 07:41

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Ostalo: Opustanje,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih 6 mjeseci

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno