Arhitektonske usluge

Datum objave

29.12.2018 11:08

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Izrada idejnog rješenja, Izrada idejnog projekta, Izrada glavnog projekta,

Za koju vrstu objekta su Vam potrebne usluge arhitekte?

Ostalo: Polovno-stambeni prostor

Koja je približna kvadratura Vašeg projekta?

Više od 150 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Arhitektonske usluge za poslovno-stambeni objekat u Hadžićima. Opis poslova: saradnja sa nadležnom općinskom službom, rušenje postojećeg objekta, izrada idejnog i glavnog rješenja, nadzor