Postavljanje vodovodnih instalacija

Datum objave

13.06.2019 00:46

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da vodoinstalater obezbijedi materijal i dijelove,

Gdje želite postaviti vodovodne instalacije?

Ostalo: Snimanje ispravnosti vodoinstalacija,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja vrsta radova je potrebna?

Razvođenje cijevi,

Koje vrste sanitarija/uređaja će biti priključene na vodovodne instalacije?

Ostalo: Snimanje ispravnosti vodoinstalacija,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,