Cijepanje drva

Datum objave

14.06.2019 17:44

Koliko metara je potrebno iscijepati?

10 m

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Pored cijepanja trebalo bi drva prethodno izrezati tako da je potrebna i ta usluga ukoliko imate. Ako ne moze I samo cijepanje.