Postavljanje vanjskih roletni

Datum objave

18.09.2019 09:59

Koju vrstu roletni želite postaviti?

Ostalo: Potrebno je postaviti garnišu kao i zacepiti dvije rupe od prošle garniše,

Na koliko prozora želite postaviti roletne?

Ostalo:

Od kojeg materijala želite da budu roletne?

Ostalo: ,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Vrsta objekta

Stan

Na koliko etaža je Vaš objekat?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebno je izbušiti rupe na plafonu za garnišu, postaviti garnišu i zacepiti uredno dvije rupice od prošle garniše.