Prijevoz putnika

Datum objave

14.10.2019 18:36

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Ostalo: Prijevoz djece

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u oba pravca

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Ostalo: 100

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

.

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Autobus

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

.

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Igman - Veliko polje

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

.

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

Ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno