Usluga masaže

Datum objave

05.11.2019 21:37

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibilnost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih godinu dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

30 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno