Odvoz otpada

Datum objave

02.09.2020 14:14

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Stari namještaj/bijela tehnika, Ostalo: ,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

Nisam siguran/na

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potrebno je iznošenje i odvoz otpada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Radi se o "skulama", kartonima, daskama i sl. koje želimo izbaciti iz haustora.