Prevodilac njemačkog jezika

Datum objave

04.09.2020 19:24

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Oblikovanje teksta

Koju vrstu teksta je potrebno prevesti?

Ostalo:

U kojem formatu se dokument nalazi?

Microsoft Word

Koliko stranica teksta je potrebno prevesti?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno