Postavljanje kanalizacione instalacije

Datum objave

18.09.2020 16:58

Gdje želite postaviti kanalizacione instalacije?

Kanalizaciona instalacija u dvorištu,

Za koje sanitarije je potrebno uraditi odvod otpadne vode?

Ostalo: kanalizaciona cijev,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Poppravka ili zamjena kanalizacione cijevi. Trnovo