• Prevodilac turskog jezika

Preporucujem za saradnju

Preporuke za saradnju, budući da su zahtjevi i vremenski okviri bili precizno naznačeni a komunikacija ažurna i jasna.

Mirnes D. , prije 5 godina