• Odnosi s javnošću

Precizno definisan zahtjev

Laka komukacija, isplata na vrijeme, krajnje profesionalan odnos

Novak Č. , prije 6 godina