Postavljanje pločica

Datum objave

27.10.2016 15:46

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Ostalo: poslovni prostor,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Zid,

Otprilike koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

25 do 50 m2

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Pločice od prirodnog kamena (granit, škriljac),

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Beton,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Ne, nema postojećeg materijala

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Ne, potrebno je da stručnjak obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno