Postavljanje/zamjena garažnih vrata

Datum objave

28.10.2016 21:31

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: Otvor iznad garaznih vrata

Koja je veličina garažnih vrata?

Za jedno auto

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač rada obezbijedi materijal i dijelove

Materijal vrata

Aluminijum,

Na koji način se vrata otvaraju?

Panel garažna vata

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Ostalo: Zatvoriti otvor iznad vrata sa mrezom ili limom

Vrsta objekta

Samostalni garažni objekat

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Kupljena nova vrata i ostao je ovaj otvor iznad vrata koji treba zatvoriti. Sada ima samo rupa.