Postavljanje pločica

Datum objave

31.10.2016 09:36

U kojoj prostoriji želite postaviti pločice?

Kuhinja,

Gdje Vam je potrebno postaviti pločice?

Zid,

Koliko kvadratnih metara pločica je potrebno postaviti?

Ostalo: 4m2

Koju vrstu pločica želite postaviti?

Keramičke pločice,

Preko kojeg materijala će se postavljati pločice?

Gips,

Da li je potrebno otkloniti postojeći materijal sa površine na koju se trebaju postaviti pločice?

Da, potrebno je ukloniti postojeći materijal

Da li ćete Vi obezbijediti pločice za navedenu uslugu?

Da, ja ću obezbijediti materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Keramičke pločice potrebno je zamjeniti u poslovnom objektu.