Krečenje

Datum objave

31.10.2016 16:42

Koja je približna kvadratura područja krečenja u m2?

Ostalo: 4

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Ostalo: ,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Da, po preporuci molera

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

U pitanju je malterisanje i krecenje zida u kuhinji kao priprema za montazu kuhinje