Postavljanje vrata

Datum objave

02.11.2016 01:02

Koliko vrata je potrebno instalirati ili zamijeniti?

Ostalo: 5

Koja je veličina okvira Vaših vrata?

200x80x15

Da li ste već obezbijedili vrata za Vaš projekat?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi vrata

O kojoj vrsti vrata je riječ?

Sobna vrata,

Od kojeg materijala su Vaša nova vrata?

Drvo,

Da li mijenjate postojeća vrata?

Da, mijenjam postojeća vrata

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Postavljanje brave, Postavljanje praga, Postavljanje novog okvira oko vrata,

Vrsta objekta

Stan

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je