Pisanje životopisa (CV-a)

Datum objave

02.11.2016 09:22

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Želim da dobijem prvi posao

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pisanje životopisa (CV-a),

U kojoj industriji planirate raditi?

Nisam siguran/na

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno