Pisanje životopisa (CV-a)

Datum objave

03.11.2016 15:54

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Želim da dobijem prvi posao

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pisanje životopisa (CV-a),

U kojoj industriji planirate raditi?

Prodaja i marketing

Kada Vam treba odabrana usluga?

10-11-2016