Kurs informatike

Datum objave

03.11.2016 18:08

Šta želite da naučite na kursu?

Microsoft Excel, Microsoft Word, Prezentacije (Power Point), Pravljenje web stranica,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Jednom sedmično

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

60 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Između 15 - 18h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je