Instalacija kutije sa osiguračima

Datum objave

07.11.2016 00:50

Koju vrstu kutije sa osiguračima želite postaviti?

Automatska kutija

Na kojem mjestu želite postaviti kutiju sa osiguračima?

Hodnik

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci električara

Vrsta objekta

Stambena zgrada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je