Postavljanje vrata

Datum objave

07.11.2016 06:10

Koliko vrata je potrebno instalirati ili zamijeniti?

1

Koja je veličina okvira Vaših vrata?

75

Da li ste već obezbijedili vrata za Vaš projekat?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi vrata

O kojoj vrsti vrata je riječ?

Sobna vrata,

Od kojeg materijala su Vaša nova vrata?

Drvo,

Da li mijenjate postojeća vrata?

Da, mijenjam postojeća vrata

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Ne, nisu potrebne ,

Vrsta objekta

Stan

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je