Izrada šadrvana

Datum objave

08.11.2016 10:33

Da li možete pružiti upute za izradu?

Da

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal (građu) za izgradnju?

Da, ja ću obezbijediti sve što je potrebno

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Da, potrebna mi je i dostava

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je