Časovi pjevanja

Datum objave

08.11.2016 18:59

Imate li prethodnog iskustva?

1 godinu

Znate li čitati notni sistem?

Da

Koliko imate godina?

18 - 25 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Poštovanje javljam se vama i potrebno mi je informacija oko cijene