Prodaja nekretnine

Datum objave

08.11.2016 19:42

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Prodaja nekretnine,

Vrsta nekretnine

Ostalo:

Veličina stana / kuće / poslovnog prostora

Ostalo:

Molimo upišite veličinu nekretnine u m2

5462m2

Starost nekretnine

Ostalo:

Da li je nekretnina renovirana?

Da

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno