Izrada šadrvana

Datum objave

08.11.2016 22:11

Da li možete pružiti upute za izradu?

Da

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal (građu) za izgradnju?

Ostalo: I jedno i drugo

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Da, potrebno je i postavljanje

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je