Pisanje životopisa (CV-a)

Datum objave

09.11.2016 13:10

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Želim da dobijem prvi posao

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pisanje životopisa (CV-a),

U kojoj industriji planirate raditi?

Ostalo:

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Ne