Pisanje životopisa (CV-a)

Datum objave

09.11.2016 14:54

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Želim da dobijem prvi posao

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Savjetovanje vezano za karijeru,

Zbog čega Vam je potrebna ova usluga?

Želim da dobijem prvi posao

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Savjetovanje vezano za karijeru,

U kojoj industriji planirate raditi?

Nisam siguran/na

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno