Časovi iz njemačkog jezika

Datum objave

09.11.2016 15:01

Starosna dob

10-15 godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja njemačkog jezika?

Osnovno znanje

Kojim danima želite da imate instrukcije?

Ponedjeljak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Od 15 - 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Instrukcije u mom domu,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno