Čuvanje djece

Datum objave

09.11.2016 21:21

Koliko djece je potrebno čuvati?

1

Starosna dob djeteta (djece)

1 - 2 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Jednom mjesečno

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Nakon 22 h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je