Izgradnja novog objekta

Datum objave

10.11.2016 08:58

Koju vrstu objekta želite graditi?

Stambeni objekat

Postoji li plan / nacrt budućeg objekta?

Ne postoji nacrt budućeg objekta

Da li ste već dobili potrebne dozvole?

Još sam u procesu dobijanja potrebnih dozvola

Koja je približna kvadratura objekta kojeg planirate graditi?

Ostalo: P+1+P0, Osn. 100m2

Na koliko etaža će biti objekat?

Ostalo: P+1+Po

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno