Vanjske vodovodne instalacije i zamjena

Datum objave

10.11.2016 10:01

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: Saht plavi od podzemne vode

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Vodovod,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Vrsta objekta

Kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Postojeci saht plavi od podzrmne vode. Potrbno izmjestiti saht ili uraditi drenazu postojeceg.