Marketing na društvenim mrežama

Datum objave

10.11.2016 15:05

Na kojim kanalima se želite oglašavati?

Facebook, Youtube,

Šta želite postići oglašavanjem na društvenim mrežama?

Povećati angažiranost korisnika, Dobiti na vidljivosti (prepoznatljivosti brenda),

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Koliko košta reklamiranje web portala ?