Usluga masaže

Datum objave

10.11.2016 16:57

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Ostalo: relaksacija,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih mjesec dana

Preferirate li određeni spol fizioterapeuta?

Ženski

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je