Čuvanje djece

Datum objave

10.11.2016 17:32

Koliko djece je potrebno čuvati?Koliko djece je potrebno čuvati?

2

Starosna dob djeteta (djece)Starosna dob djeteta (djece)

1 - 2 godine, 2 - 3 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki dan uključujući i vikende

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: ,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Kuhanje,

Koliko djece je potrebno čuvati?Kada Vam treba odabrana usluga?

2

Starosna dob djeteta (djece)Imate li dodati još neke informacije?

1 - 2 godine, 2 - 3 godine,