Čuvanje djece

Datum objave

10.11.2016 20:17

Koliko djece je potrebno čuvati?

2

Starosna dob djeteta (djece)

3 - 4 godine,

Koliko često Vam je potrebna ova usluga?

Svaki radni dan (bez vikenda)

U koje vrijeme Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: Bilo koji period do 17h,

Na kojoj lokaciji želite čuvanje Vašeg djeteta (djece)?

U vlastitom domu, Ostalo: ,

Da li su Vam potrebne i dodatne usluge?

Ne, dodatne usluge nisu potrebne,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno